Retrafo BV
Ploeg 8
7671NE Vriezenveen
Nederland

De geschiedenis van RETRAFO

Retrafo Cast Resin Transformer Technology is ontstaan na de ondergang van de fabrikant van gietharstransformatoren Resitra Cast Resin Transformers BV te Hengelo.

De geschiedenis van de in deze fabriek ontwikkelde en geproduceerde transformatoren gaat terug naar de jaren vijftig toen Willem Smit Transformatoren deze uitvoering toevoegde aan zijn reeds lange tijd bestaande olietransformatoren door inlijving van Olthoff's Transformatorenfabriek te Ede.

In het begin werden deze gietharstransformatoren geproduceerd in Ede. Eind jaren zeventig werd de productie verplaatst naar Nijmegen waar tot ca 1985 werd ontwikkeld en gebouwd.

Doordat SMIT alleen wilde doorgaan met oliegevulde transformatoren werd inmiddels onder de HOLEC-vlag bepaald dat de gietharsactiviteiten moesten worden gebundeld in Hengelo, waar de giethars geïsoleerde schakelaar (Magnefix) ook werd geproduceerd.  De gehele fabrieksinhoud waaronder de vacuummeng- en gietinstallatie met bijbehorende ovens, de wikkelarij, assemblage en beproeving werden verhuisd. Ook de verkoop, engineering, service en R&D werden deel van de fabriek.De producten kregen vanaf nu de merknaam HOLEC met als typeaanduiding RESITRA (RESIn TRAnsformer).

In 1996 werd de productlijn gietharstransformatoren overgenomen door transformatoren- en apparatenfabriek TRAFA uit Etten-Leur. De locatie en processen bleven hierbij op dezelfde locatie.

De bedrijfsnaam werd Resitra Cast Resin Transformers BV waarbij de transformatoren vanaf die tijd de naam RESITRA ging dragen met vermogens van 50 KVA tot 6 MVA en spanningen tot 36 KV.

In Augustus van het jaar 2003 viel het doek waarna de fabriek werd ontmanteld. De machines en gietvormen werden verkocht aan een fabrikant van middenspanningschakelaars in Moskou. Dit betekende het definitieve einde van de productie van gietharstransformatoren in Nederland.

Zie voor verdere geschiedenis de volgende links:

http://www.willemsmithistorie.nl/wsmittransformatorenfabriek

http://www.willemsmithistorie.nl/wsmittransformatorenfabriek/tijdslijn

http://www.holechistorie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=100

HOOGTEPUNTEN OP JAARTAL

1882 Oprichting van Electrisch-Licht-Machinen Fabriek Willem Smit & Co

1913 Oprichting NV Willem Smit & Co’s Transformatorenfabriek

1926 In Meede (G) begint T. Olthoff met wikkelen van electromotoren en transformatoren

1938 T. Olthoff verhuist naar de stad Groningen

1949 T. Olthoff verhuist  van Groningen naar Ede en betrekt een nieuwe fabriek voor fabricage van nettransformatoren

1954 Overname van Olthoff door Willem Smit & Co’s Transformatorenfabriek

1955 Start van produktie van giethars geïsoleerde meettransformatoren

1963 Oprichting samenwerkende elektrotechnische fabrieken HOLEC ("Kleine HOLEC", Heemaf, Smit Slikkerveer en Hazemeyer)

1964 Henk Wichers wordt geboren

1965 Ontwikkeling giethars geïsoleerde RESITRA transformatoren

1969 Oprichting samenwerkende elektrotechnische fabrieken HOLEC ("Grote Holec" waaronder SMIT Nijmegen)

1973 Ontwikkeling glas/hars geïsoleerde ROVITRA (natgewikkelde) transformator

1977 Concentratie van productie in Nijmegen door HOLEC distributietransformatoren BV

1981 Henk Wichers treedt in dienst bij Hazemeijer BV te Hengelo als Leerling Bemetel machinebankwerker

1983 Henk Wichers wordt na voltooiing BEMETEL/SOM opleiding werkzaam in de Tech. Dienst van de Hazemeijer Magnefixfabriek aan de Binnenhaven te Hengelo (O)

1984 Henk Wichers gaat de Militaire Dienstplicht vervullen

1985 Na deze dienstplicht keert Henk Wichers terug naar de Tech. Dienst van de Magnefixfabriek aan de Binnenhaven.

1986 Verhuizing productlijn giethars geïsoleerde RESITRA transformatoren van Nijmegen naar Hengelo (O)

1996 Productlijn Resitra wordt overgenomen door transformatoren en apparatenfabriek Trafa te Etten-Leur en heet dan Holec Cast Resin Transformers (Trafa) BV

1997 Henk Wichers treedt in dienst van de transformatorenfabriek en zorgt voor onderhoud van de totale fabriek, zorgt mede voor ontwikkelen van nieuwe transformatoren en aanpassingen aan de bestaande, verdiept zich in de complete bouw van wikkelen en ingieten tot assemblage van compleet product. De productlijn gaat inmiddels tot spanningen van 36 KV en vermogens tot 6 MVA.

2003 Het doek valt voor de laatste  gietharstransformatorenfabriek van Nederland, Resitra Cast Resin Transformers BV. Machines, techniek en gietvormen zijn verkocht aan Hitech, producent van middenspanningschakelaars en is gevestigd in Moskou (Rusland)

2005 Oprichting Retrafo door Henk Wichers voor totaal onderhoud aan, en Retro-fitten van gietharstransformatoren

2010 Oprichting van Retrafo Cast Resin Transformer Technology BV

2011 Samenwerking met TRAFA BV te Etten-Leur, voormalig zusterbedrijf van Resitra BV.

2017 12 ½ jarig bestaan van Retrafo


2009 - 2010 www.retrafo.nl | typefouten en prijswijzigingen voorbehouden
sitemap | Webhosting - LB-Media